Hướng dẫn tính khối lượng cốt thép trong bê tông để quyết toán hợp đồng xây dựng(18/09/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4555/BXD-KTXD ngày 18/9/2020 gửi Công ty JFE Engineering Corporation hướng dẫn phương pháp tính khối lượng cốt thép trong bê tông để quyết toán hợp đồng xây dựng.

Tìm theo ngày :