Hướng dẫn xác định giá trị bồi thường công trình khi Nhà nước thu hồi đất(30/06/2020)

Ngày 30/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3170/BXD-KTXD gửi Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức hướng dẫn phương thức áp dụng tính tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại và xác định giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

Tìm theo ngày :