Sụt giảm nguồn cung và nhu cầu bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh(09/04/2020)

Theo CBRE Việt Nam, dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều gián đoạn trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, trong đó có thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :