Hà Nội: Kiên quyết thu hồi nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định(28/11/2022)

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu truy thu toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng, thu hồi toàn bộ các địa điểm nhà, đất bị chiếm dụng, cho thuê trái phép.

Tìm theo ngày :