Hải Phòng: Triển khai nhiều công trình, đồ án quy hoạch đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng, không gian đô thị thành phố(25/11/2020)

Chiều 24/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 và một số nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng tâm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Tìm theo ngày :