Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở(23/09/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

12345...60
Tìm theo ngày :