Huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đạt chuẩn nông thôn mới(25/11/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Tìm theo ngày :