Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới(07/07/2020)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm Phó Trưởng ban.

Tìm theo ngày :