Đến hết năm 2021, Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới(28/12/2021)

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định được 3 xã cuối cùng của huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2021, Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 14 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Tìm theo ngày :