Hai huyện Ba Vì và Mỹ Đức có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới(13/12/2021)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 5136/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 1) năm 2021.

Tìm theo ngày :