Văn Yên (Yên Bái) hoàn thành vượt mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo(17/09/2021)

Trong năm 2021, ngoài kế hoạch tỉnh giao làm 33 ngôi nhà, Văn Yên đã huy động nguồn xã hội hóa làm thêm 61 nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí trên 8,5 tỷ đồng.

12345...63
Tìm theo ngày :