Bình Định: Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững(05/10/2022)

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản triển khai một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tìm theo ngày :