Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp(15/09/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4442/BCT-ĐL ngày 26/7/2021 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp.

Tìm theo ngày :