Lấy ý kiến góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP(08/02/2023)

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 370/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc xin ý kiến nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP.

<<1...3456...22>>
Tìm theo ngày :