Tặng thưởng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể thuộc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP(19/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1471/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể thuộc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

Tìm theo ngày :