Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Thứ ba, 26/07/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 640/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm các thành viên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phó Trưởng Ban;

3. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Thành viên;

4. Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Thành viên;

5. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương – Thành viên;

7. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;

8. Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thành viên;

9. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch-Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành viên;

10. Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ – Thành viên;

11. Ông Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng – Thành viên;

12. Ông Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an – Thành viên;

13. Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

14. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính – Thành viên;

15. Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải – Thành viên;

16. Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

17. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;

18. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;

19. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội – Thành viên;

20. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ – Thành viên;

21. Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh – Thành viên;

22. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

23. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng – Thành viên;

24. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng – Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp – Tổ phó;

3. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ phó;

4. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Tổ phó;

5. Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

6. Ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thành viên;

7. Bà Trịnh Thị Thanh, Phó trưởng Ban Phong trào, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành viên;

8. Ông Nguyễn Viết Thịnh, hàm Vụ phó Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

9. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ – Thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Bỉnh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng – Thành viên;

11. Bà Khuất Duy Lê Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao – Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;

13. Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương – Thành viên;

14. Ông Trần Thế Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an – Thành viên;

15. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

16. Đại diện Bộ Tài chính – Thành viên;

17. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải – Thành viên;

18. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

19. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;

20. Bà Đặng Thị Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng – Thành viên;

21. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây  dựng – Thành viên;

22. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

23. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

24. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng – Thành viên;

25. Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng – Thành viên;

26. Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng – Thành viên;

27. Ông Chu Hồng Uy, Phó chánh Thanh tra, Bộ Xây dựng – Thành viên;

28. Bà Ma Thị Luận, Phó chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

29. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

30. Ông Đỗ Bá Đại, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;

31. Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội – Thành viên;

32. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ – Thành viên;

33. Ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh – Thành viên;

34. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

35. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng – Thành viên;

36. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng – Thành viên;

37. Ông Chử Văn Hải, Chánh Văn phòng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

38. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

39. Bà Hoàng Thu Hằng, Phó trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

40. Ông Nguyễn Hồng Phú, Phó trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

41. Ông Lê Mạnh Linh, chuyên viên, Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên của Tổ biên tập thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Quốc hội ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_640-QD-BXD_26072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 640/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)