Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Thứ ba, 26/07/2022 17:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 641/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm các thành viên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng, Bộ Xây dựng, Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban

3. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng, Bộ Tư pháp, Thành viên

4. Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao, Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên

6. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

7. Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

8. Ông Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

9. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Ủy ban dân tộc, Thành viên;

10. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

11. Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng Chính sách xã hội, Thành viên;

12. Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

13. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

14. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thành viên;

15. Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành viên

16. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên;

17. Ông Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên;

18. Ông Vũ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an, Thành viên;

19. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch, UBND Thành phố Hà Nội, Thành viên;

20. Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành viên;

21. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

22. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên; 

23. Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên

24. Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng, Thành viên

25. Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng, Thành viên

26. Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ, Thành viên

II. Tổ biên tập:

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

4. Ông Tạ Quang Đôn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành viên;

5. Ông Chử Văn Thung - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

6. Ông Lê Hồng Phong - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương - Hàm Vụ phó, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Viết Thịnh - Hàm Vụ phó, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

9. Ông Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, Quyền trưởng ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Bỉnh - Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Bộ Quốc Phòng - Thành viên;

11. Bà Lương Thị Hồng Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

12. Ông Vương Văn Minh - Giám đốc Ban Tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội – Thành viên;

13. Bà Khuất Duy Lê Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

14. Ông Trần Thế Hùng, Phó trưởng phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an, Thành viên;

15. Đại diện Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành viên;

16. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

17. Đại diện Bộ Tài chính - Thành viên;

18 Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

19. Ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội - Thành viên;

20. Ông Đỗ Xuân Điệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh - Thành viên;

21. Đại diện lãnh đạo Sở XD Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;

22. Đại diện lãnh đạo Sở XD Thành phố Hải Phòng - Thành viên;

23. Đại diện lãnh đạo Sở XD Thành phố Đà Nẵng - Thành viên;

24. Đại diện lãnh đạo Sở XD Thành phố Cần Thơ - Thành viên.

25. Ông Nguyễn Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

26. Ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

27. Ông Phạm Quang Định – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

28. Ông Hà Huy Hà - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

29. Ông Hồ Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng - Thành viên;

30. Bà Ma Thị Luận - Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;

31. Ông Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

32. Ông Lê Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên;

33. Ông Chu Hồng Uy - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng - Thành viên;

34. Ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

35. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

36. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

37. Ông Thân Thế Anh - Trưởng phòng - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thư ký Tổ biên tập;

38. Ông Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nhà ở và phát triển thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

39. Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

40. Ông Đỗ Bá Đại – Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, Thành viên;

41. Bà Lý Thị Thanh Hoa - Phó trưởng phòng - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

42. Ông Nguyễn Đức Vinh - Phó trưởng phòng - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

43. Ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng ban - Ban quản lý nhà ở công vụ - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

44. Bà Nguyễn Thu Vân - Chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

45. Ông Hoàng Mạnh Linh - Chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Thành viên;

46. Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Thành viên;

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi dự án Luật được Quốc hội ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_641-QD-BXD_26072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 641/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)