Hướng dẫn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và xác định chi phí tư vấn theo định mức tỷ lệ phần trăm

Thứ ba, 07/09/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3591/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và các chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) chi phí xây dựng và thiết bị.

Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Về giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định này. Theo đó, giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng được quy định từ 2% đến 10% giá trị hợp đồng ký kết, mức bảo lãnh cụ thể do các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Trường hợp bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng xây dựng, dẫn đến kéo dài thời hạn hoàn thành hợp đồng, gây thiệt hại cho bên nhận thầu thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng quy định tại Điều 42 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Về xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: Việc xác định các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng từng thời kỳ. Trường hợp áp dụng Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, thì chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được hướng dẫn tại khoản 3 mục I phụ lục số 2 và chi phí giám sát lắp đặt thiết bị tại khoản 2 mục VII phụ lục số 2 của Thông tư này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3591-BXD-KTXD_06092021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3591/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)