Tin hoạt động

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (10/31/17 4:00 PM)

Ngày 22/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu dân cư Hoàng Thành tại xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum với tổng diện tích là 9,5647 ha do Công ty TNHH thương mại Vinh Quang I làm chủ đầu tư và hồ sơ dự án kèm theo.  

LIÊN KẾT WEBSITE