Tin hoạt động

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng Dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (1/11/18 4:19 PM)

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

LIÊN KẾT WEBSITE