Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
1/8/19 9:09 AM

Ngày 07/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc lập, thẩm định, phê duyệt QHCT Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, thuộc địa bàn xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai không thuộc đối tượng lập quy hoạch xây dựng.

Việc quản lý di tích thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về di sản văn hóa. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 03/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_03-BXD-QHKT_07012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE