Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn lập, thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định
4/17/19 3:09 PM

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 780/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, đô thị Hoài Nhơn được định hướng phát triển trở thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2025 với tính chất là trung tâm Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp vùng phía Bắc tỉnh Bình Định.

Do đó, thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn thực hiện theo quy định đối với quy hoạch chung đô thị loại IV của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 780/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_780-BXD-QHKT_16042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE