Tin hoạt động
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc trong quy hoạch xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri hành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Mới đây, Sở Xây dựng - tỉnh Bình Thuận đã Văn bản số 4281/SXD-QHKT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch. Ngày 24/01/2018. Bộ Xây dựng có công văn 186/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 113/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc lập quy hoạch xây dựng Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 19/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri phản ảnh: “Đề nghị nên quy định công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch để người dân bị ảnh hưởng chủ động hơn trong cuộc sống sinh hoạt, đầu tư xây dựng và an tâm lao động sản xuất, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân và tập thể không làm đúng quy định”.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-QHKT gửi Đại học Đà Nẵng về thủ tục điều chỉnh Quy hoạch đô thị Đại học Đà Nẵng. 

 

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3137/BXD-QHKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị. Vì theo Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị quy định “Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển” và “Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Mặt khác theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như lập quy hoạch đô thị nếu lớn hơn 500 triệu đồng thì không được chỉ định thầu. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Mới đây, Bộ Công thương đã có văn bản số 10778/BCT-KH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị có ý kiến về bổ sung quy hoạch dự án kho xăng dầu tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2981/BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng cập nhật các Khu công nghiệp được điều chỉnh, bổ sung.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã công văn 2786/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE