Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn kiểm tra, tính toán, đối chứng hồ sơ TKKT phần cầu chính dây văng, dự án xây dựng Cầu Mỹ Thuận 2
7/8/19 5:08 PM

Ngày 08/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1592/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn kiểm tra, tính toán đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng, dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.

1. Nội dung dự toán thuê tư vấn nước ngoài được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

2. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số 5512/BGTVT-CQLXD và hồ sơ kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

- Nội dung công việc kiểm tra, tính toán đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng trong đề cương tương đồng công việc tư vấn thẩm tra thiết kế theo quy định. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm rõ và khẳng định đây là công việc tư vấn thẩm tra thiết kế hay một loại tư vấn mới, vì công việc này lên quan đến trách nhiệm của tư vấn theo quy định của pháp luật.

- Chi phí tiền lương chuyên gia nước ngoài được lấy theo mức lương bình quân tại một số dự án trong nước do tư vấn các nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản thực hiện tại Việt Nam. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành trên, yêu cầu của dự án và công việc tư vấn cần thực hiện để quyết định mức lương chuyên gia cho phù hợp đảm bảo công bằng, cạnh tranh trong đấu thầu quốc tế.

- Về hao phí thời gian làm việc của chuyên gia Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm rõ căn cứ xác định hao phí tháng-công của chuyên gia cho từng bộ môn để phân bổ hao phí này cho phù hợp với yêu cầu công việc cần thực hiện đối với từng bộ môn.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên, chỉ đạo các đơn vị liên quan lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự toán chi phí tư vấn đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư của dự án không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1592/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1592-BXD-KTXD_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !