Bộ Xây dựng
 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Ngày 22/3/2010, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 295/QĐ-BXD về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Ngày 23/02/2011 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 196/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý 4 năm 2010.

 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Ngày 16/11/2010 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1019/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý 3 năm 2010.

 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Ngày 20/8/2010, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 778/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý I và quý II năm 2010.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !