Bộ Xây dựng
 

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2009 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, thanh toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 24 tháng 11 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 23 tháng 10 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 25 tháng 9 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, thanh toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 25 tháng 8 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 27 tháng 4 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !