Bộ Xây dựng
 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 23 tháng 3 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

 

 

Ngày 03/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 292/BXD-KTXD gửi Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) kèm theo văn bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 02 tháng 02 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 11 tháng 12 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 05 tháng 12 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

Bạn đọc bấm vào tệp đính kèm để xem toàn văn giá VLXD ngày 28 tháng 11 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố.

 

 

Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 18 tháng 11 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.

 

Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 12 tháng 11 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.

 

Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 31 tháng 10 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !