Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
1/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2018/BXD) 0
9/12/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế QCVN 16:2014/BXD 0
23/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 07:2014/BXD 0
5/6/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 10:2014/BXD 0
5/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 12:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 0
1/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 01:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng 0
2/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 16:2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 0
7/6/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” 0
3/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời 0
12/7/2012 Mời bạn đọc góp ý cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03 : 2009/BXD) 0
2/10/2009 Góp ý dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị" 0
3/11/2008 Góp ý 8 dự thảo Tiêu chuẩn xây dựng 0