Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng công trình ngầm đô thị

2011-11-16 00:00:00.0

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng đã hoàn tất Dự thảo "Quy chuẩn Xây dựng công trình ngầm đô thị".

 

 Để hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị Quí Bạn đọc, Cơ quan, Tổ chức ... nghiên cứu nội dung của bản dự thảo "Quy chuẩn Xây dựng công trình ngầm đô thị" và gửi các ý kiến góp ý trực tiếp Trên trang Web www.moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về  Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng  37 Lê Đại Hành - Hà Nội  trước ngày 28/02/2009.

  
Toàn văn Dự thảo Quí Bạn đọc, Cơ quan, Tổ chức ... tải về tại tệp đính kèm.

 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi Trường - Bộ Xây dựng./.


Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý