Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 
Phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
6/23/14 2:00 PM

ảnh minh họa (nguồn : internet)

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 658/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.

Mục đích là nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản khi truyền qua môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Bộ Xây dựng qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng.

Yêu cầu: Các đối tượng được cấp phát chữ ký số phải sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật trong bảo quản, sử dụng chữ ký số; Các văn bản thông tin chính thức được trao đổi bằng hình thức điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở Xây dựng địa phương và các Bộ, Ban, Ngành liên quan đều phải được sử dụng chữ ký số.

Nội dung kế hoạch triển khai.

Phạm vi: Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.

Ứng dụng: Các văn bản trao đổi bằng hình thức điện tử hoặc công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng dưới dạng tệp tin PDF.

Đối tượng: Tùy theo đối tượng sử dụng sẽ được cấp phát chữ ký số cho cá nhân hoặc chữ ký số tập thể (tổ chức):

- Chữ ký số cho cá nhân được cấp cho các đối tượng là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

- Chữ ký số cho tổ chức được cấp cho các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

Thời gian triển khai: Quý III, IV năm 2014.

Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trong cơ quan Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 658/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE