Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 232/QĐ-BXD về việc ban hành “Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

 

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 233/QĐ-BXD về việc ban hành “Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2014-2015 của Bộ Xây dựng”.

 

Ngày 28/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 277/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện gồm các nội dung sau:

 

Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 203/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 27/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 202/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

 

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 209/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2014-2020.

 

Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 113/QĐ-BXD về việc ban hành “Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

 

Ngày 27/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 153/QĐ-BXD về việc Ban hành  “Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng năm 2014 của Bộ Xây dựng”. Nội dung kiểm tra gồm:

 

Ngày 23/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 887/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014. Theo đó kế hoạch có những nội dung sau:

 

Ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 527/QĐ- BXD về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE