Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 

Ngày 08/01, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang đã ký Quyết định 20/QĐ-BXD về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng như sau:

 

Theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra đến 2015 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 38%, diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt 26 m2/người.

 

Ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.

 

Ngày 16/1/2012, Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết (số 13-NQ/TW) Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

 

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

 

Đă được sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh trên cơ sở Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ

 

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE