Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam"

Bao gồm :
1 - Quyết định
2 - Toàn văn

Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân
Số văn bản 09
Ký hiệu văn bản 2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 7/4/2005
Ngày có hiệu lực 22/4/2005
Ngày hết hiệu lực 2010-02-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005. Ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam"
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm: 19654.doc