Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ : V/v Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng
Số văn bản 1263
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/11/1998
Ngày có hiệu lực 30/11/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 1263/1998/QĐ-BXD ngày 29/11/1998. Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác