Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
Số văn bản 114
Ký hiệu văn bản 2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/12/2009
Ngày có hiệu lực 15/2/2010
Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Tệp đính kèm: 29762.PDF