Tin hoạt động
 
Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
4/10/19 2:31 PM

Ngày 10/4/2019 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 . Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng thẩm định - đại diện các Bộ, ngành, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo của đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia), Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa Quyết định số 52/2008/TTg ngày 25/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”; cụ thể hóa Quyết định số 20/2014/QĐ/TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; Theo đó, mục tiêu xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng- trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế biên giới phía Bắc, trở thành động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc.

Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 có phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định trên cơ sở phạm vi ranh giới KKT cửa khẩu Cao Bằng, diện tích khoảng 30.130 ha, gồm 37 xã và 03 thị trấn, (một phần hoặc toàn bộ) các xã biên giới từ xã Đức Long huyện Thạch An đến xã Cần Nông của huyện Thông Nông. Nhiệm vụ đề ra yêu cầu về định hướng phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành liên quan đã được phê duyệt; Đề xuất cấu trúc phát triển, định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan các không gian trọng tâm (3 khu vực cửa khẩu: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang, khu du lịch Thác Bản Giốc…) và các vùng có chức năng hỗ trợ và dự trữ phát triển mở rộng trong tương lai. Tổ chức các khu chức năng: Các khu vực xây dựng phát triển mới như: khu, cụm công nghiệp, khu Logictis, khu phức hợp dịch vụ - du lịch, khu gia công chế biến, khu phi thuế quan, hệ thống các cửa khẩu, khu vực dân cư tái định cư. 

Ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất về thành phần hồ sơ và nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã thực hiện theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý Quy hoạch xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Bên cạnh đó, một số góp ý của các thành viên Hội đồng để đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện như: Cân nhắc việc đưa vào quy hoạch các lối mở chưa được hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc công nhận, chưa tiến hành theo các trình tự thủ tục có liên quan, đảm bảo theo các văn bản điều ước song phương giữa hai nước. Ngoài ra, cần làm rõ diện tích, phạm vi khoanh vùng bảo vệ của các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể thuộc khu vực ranh giới lập quy hoạch (khu vực Đông Khê, Thác Bản Giốc, hang Pắc Pó); Nhiệm vụ cần bổ sung hình thành hệ thống đô thị tại các khu vực cửa khẩu, bổ sung chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho khu vực nông thôn…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng đánh giá Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu nghiêm túc, cẩn trọng và có chất lượng cao; Tuy nhiên Nhiệm vụ cần bổ sung đánh giá hiện trạng đất tại khu vực KKT, xác định giai đoạn quy hoạch phù hợp, bổ sung, làm rõ định hướng các yêu cầu đối với KKT cửa khẩu, nhất là vấn đề  an ninh quốc phòng và đối tác thương mại, bổ sung đánh giá vấn đề ổn định an sinh xã hội. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu và hoàn thiện Nhiệm vụ để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE