Tin hoạt động
 
Nghiệm thu dự thảo TCVN “Khoan kích ngầm - Vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước - Yêu cầu kỹ thuật”
12/6/19 12:10 PM

Ngày 5/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) “Khoan kích ngầm - Vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước - Yêu cầu kỹ thuật” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn. Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh  chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày Thuyết minh tóm tắt dự thảo tiêu chuẩn, TS. Đinh Quốc Dân - Chủ nhiệm đề tài cho biết, hiện nay khoan kích ngầm đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Trong khi đó, tại Việt Nam, tuy hệ thống TCVN đã có tiêu chuẩn về công nghệ khoan kích ngầm (đang trong giai đoạn trình thẩm định), nhưng chưa có tiêu chuẩn về vỏ ống kích. Đối với ống, cống bê tông cốt thép hiện tại tuy đã có tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước, nhưng tiêu chuẩn này chỉ quy định cho cống bê tông cốt thép dùng trong phương pháp đào hở mà chưa xét đến điều kiện thi công khoan kích ngầm. Do đó việc thực hiện đề tài là cần thiết nhằm hoàn hiện hệ thống TCVN về công nghệ khoan kích ngầm.

Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở tham khảo TCVN 9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước và các chỉ dẫn của Nhật Bản, đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn BS EN 12889: 2000 - Thi công ngầm cho cống thoát nước; ASCE/CI27-17 - tiêu chuẩn thiết kế thực hành cho ống kích đúc sẵn dùng cho thi công ngầm; BS EN 14457:2014 - Cấu kiện dùng trong thi công ngầm cống thoát nước - Yêu cầu chung.

Nội dung dự thảo TCVN “Khoan kích ngầm - Vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước - Yêu cầu kỹ thuật” bao gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Tiêu chuẩn viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Phân loại ống kích; Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp thử; Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản; Các phụ lục kèm theo. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với ống bê tông cốt thép đúc sẵn, đường kính từ 300 - 3.000mm, sử dụng cho các công trình thoát nước được thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm.
 
Nhằm hoàn thiện dự thảo TCVN, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh đánh giá nhóm nghiên cứu thuộc IBST đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký; Báo cáo thuyết minh có tính logic cao. Bên cạnh đó, dự thảo TCVN “Khoan kích ngầm - Vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước - Yêu cầu kỹ thuật” được xây dựng đúng thể thức theo quy định, đảm bảo chất lượng, song cần được rà soát, biên tập, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, sử dụng chính xác, thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành.
 
PGS.TS. Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự thảo TCVN “Khoan kích ngầm - Vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước - Yêu cầu kỹ thuật”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE