Tin tổng hợp
 
Thường Tín tổng kết 5 năm triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” và cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”
11/9/18 2:19 PM

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Sáng 8/11, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, huyện Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện dưới nhiều hình thức khác nhau. Toàn huyện đã tổ chức 48 hội nghị phổ biến, quán triệt các bộ luật, luật mới cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Hiến pháp, Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự; Luật phòng chống tham nhũng, hòa giải cơ sở; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật khiếu nại tố cáo; Luật xử lý vi phạm hành chính…với hơn 10.000 lượt người tham dự.

Đồng thời, tiếp nhận và cấp phát hơn 111.533 tờ rơi, tờ gấp; 7.872 cuốn sách pháp luật nhằm phục vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực như: đất đai, phòng cháy chữa cháy, tìm hiểu luật… cho tủ sách pháp luật huyện, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và tủ sách pháp luật các xã, thị trấn, các tổ hòa giải. Bên cạnh đó, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các cấp được 4.620 lượt phát sóng về các bộ luật mới, qua đó, đã góp phần việc thực thi, áp dụng pháp luật, hướng trọng tâm để mọi người được biết, hiểu và thực hiện theo.

Đối với cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn huyện đã thu hút được 26.078 bài dự thi, trong đó, cấp xã 14.500 bài, các phòng ban đoàn thể huyện, trường học và khối doanh nghiệp được 11.578 bài, trong đó có nhiều đơn vị có bài dự thi tốt.

Trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật, mục đích ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đối tượng, địa bàn. Tập trung vào nội dung theo từng chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp với tầng thời điểm, gắn liền với sự kiện chính trị - xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị và nhu cầu xã hội, đồng thời, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, gắn với người dân ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại hội nghị, huyện Thường Tín đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE