Tin tổng hợp
 
Đánh giá giữa kỳ Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam”
3/13/19 9:59 AM

Từ ngày 25/2-1/3/2019, nhóm tư vấn độc lập của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã tiến hành đánh giá giữa kỳ Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam”.

Hoạt động đánh giá giữa kỳ nhằm đánh giá thiết kế của dự án theo tiêu chí phù hợp, rà soát tiến độ thực hiện dự án về thời gian và chất lượng của các hoạt động đã và đang triển khai, hiệu quả và hiệu suất, các vấn đề quản lý chung và sự tham gia của các bên liên quan, cũng như các tác động và tính bền vững của các đầu ra, kết quả của dự án. 

Nhóm tư vấn độc lập đã tham vấn Cơ quan chủ quản dự án (Bộ Xây dựng), chủ dự án (Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường), Ban quản lý dự án và các đối tác có liên quan ở cấp trung ương (Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công thương), ở cấp địa phương (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), các Trung tâm tiết kiệm năng lượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các Trường Đại học Kiến trúc và Trường Đại học Xây dựng, đại diện của các dự án trình diễn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng văn phòng UNDP quốc gia.

Ngày 01/3/2019, nhóm đánh giá giữa kỳ đã báo cáo kết quả đánh giá ban đầu và đưa ra các khuyến nghị với Ban quản lý dự án và chủ dự án. Các khuyến nghị này bao gồm: tập trung vào việc hoàn thiện các công cụ và tài liệu hỗ trợ thực thi quy chuẩn quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công trình QCVN 09:2017; cập nhật lộ trình và kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam; đẩy mạnh truyền thông để phổ biến các hoạt động của dự án; xây dựng cơ chế khuyến khích thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình; chỉnh sửa khung logic phù hợp và có tính thực tiễn hơn; giám sát chặt chẽ tiến độ của các công trình trình diễn. Cuối cùng, để đạt được mục tiêu của dự án, nhóm đánh giá khuyến nghị về việc gia hạn các hoạt động của dự án. 

Tại buổi họp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Chủ dự án về cơ bản nhất trí với các kết quả ban đầu và khuyến nghị của nhóm đánh giá. Sau khi nhóm tư vấn độc lập hoàn thiện báo cáo đánh giá cuối cùng, các thành viên của Ban chỉ đạo dự án sẽ xem xét và ra quyết định phù hợp để thúc đẩy tiến độ dự án đạt được các mục tiêu đề ra./.


Minh Tuấn 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE