Tin địa phương
 
Hà Nội duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng
4/20/17 2:39 PM

Các ô đất được điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 42.549m2

Thông qua Quyết định số 2278/QĐ-UBND vừa được ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị (KĐT) mới Kiến Hưng tại các ô đất có ký hiệu C-TT1, C-TT2, C-TT3, C-TT4, C-TT5, C-TT6, C-P1, C-P2, C-HT, C-HH1, C-HH2, C-GT, C-GTĐN2, C-GTĐN3, C-CT tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Theo đó, các ô đất ký hiệu C-TT1, C-TT2, C-TT3, C-TT4, C-TT5, C-TT6, C-P1, C-P2, C-HT, C-GT, C-CT, C-GTĐN2, C-GTĐN3, C-HH1, C-HH2 thuộc KĐT mới Kiến Hưng, nằm trong địa giới hành chính của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Theo bản đồ Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố phê duyệt, các ô đất trên nằm trong ô quy hoạch ký hiệu 15-1.

Các ô đất điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 42.549m2 (xấp xỉ 4,25 ha) và có dân số khoảng 1.064 người.

Việc điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan... tại các ô đất quy hoạch có ký hiệu C-TT1, C-TT2, C-TT3, C-TT4, C-TT5, C-TT6, C-P1, C-P2, C-HT, C-GT, C-CT, C-GTĐN2, C-GTĐN3, C-HH1, C-HH2 là phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000, chủ trương của UBND thành phố, ý kiến cơ bản đồng thuận, nhất trí của UBND quận Hà Đông, UBND phường Kiến Hưng và cộng đồng dân cư.

Xây dựng KĐT hiện đại cải thiện môi trường đô thị, có đặc trưng kiến trúc riêng, đảm bảo tính liên hệ, kết nối chặt chẽ về cảnh quan, không gian trong đô thị, hài hòa cảnh quan kiến trúc chung của khu vực và thành phố. Hình thức kiến trúc các công trình hài hòa theo phong cách thống nhất và có bản sắc kiến trúc Việt Nam, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Khoảng cách, khoảng lùi của công trình tuân theo các quy định của Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố.

Các khu nhà thấp tầng bên trong KĐT đảm bảo sự hài hòa về không gian, chiều cao trong khu đô thị và các khu vực đã xây dựng tại các khu đô thị xung quanh.


Theo batdongsan.com.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE