Tin địa phương
 
Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
11/9/18 2:18 PM

Ngày 7/11, Sở Xây dựng có văn bản số 10488/SXD-GĐXD, tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 4624/UBND-TKBT ngày 28/9/2018 và trách nhiệm của UBND các quận huyện, thị xã tại Văn bản số số 9288/SXD-GĐXD, ngày 10/10/2018, về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; gửi kết quả về Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, cập nhật các thông tin để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện về an toàn máy, thiết bị theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo chức năng và nhiệm vụ.

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chỉ đạo các lực lượng Thanh tra xây dựng chuyên ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các công trình xây dựng chuyên ngành do mình quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về an toàn thi công xây dựng, về thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định để tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE