Tin địa phương
 
Đảm bảo cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
6/6/19 4:37 PM

Ngày 3-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3621/UBND-SNN về việc cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn huyện Hòa Vang nhằm đảm bảo cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo cho các xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các tuyến ống nước tại 4 xã: Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Phong, Hòa Sơn, tròng đó ưu tiên 2 xã Hòa Khương, Hòa Ninh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ống cấp nước và bàn giao các công trình cấp nước trên địa bàn 2 xã: Hòa Bắc, Hòa Phú do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý, vận hành cấp nước cho nhân dân.

UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tại các khu vực đã có đường ống để đảm bảo an toàn vệ sinh, nâng cao tỷ lệ dùng nước máy. 


Theo Danang.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE