Tin địa phương
 
Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng
6/7/19 2:39 PM

Nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 28/5/2019, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 08 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải xác định chất lượng công trình xây dựng là uy tín, danh dự và trách nhiệm của mình đối với nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các biện pháp, các quy định pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý hoạt động, chất lượng công trình xây dựng; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý. Củng cố, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động, nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh, tham gia hoạt động xây dựng theo đúng ngành nghề. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chỉ thực hiện quyết toán công trình khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng về pháp luật xây dựng và với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình xây dựng theo các quy định hiện hành.


Theo báo Vĩnh Phúc


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE