Tin địa phương
 
Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
10/11/19 11:18 AM

UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua kế hoạch hưởng ứng triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11).

Theo kế hoạch Hà Nội sẽ tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực năm 2019 như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư Công, Luật Giáo dục, Luật Kiến trúc v.v... Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật, Hà Nội sẽ phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điên hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thề, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng…

Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp...


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE