Thông báo
 
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
9/20/18 4:54 PM

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư bxd.tccb@gmail.com và gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 20/10/2018.

Toàn văn dự thảo quí cơ quan, đơn vị, tổ chức tải về tại tệp đính kèm.


Vụ Tổ chức cán bộ


Tài liệu đính kèm bài viết
(DTTT huong dan CNNV CQCM nganh XD.doc) Tải về
(Xin y kien Du thao TT CQCM.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE