Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 18/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 605/BXD-KHTC về việc công khai ban hành văn bản quy định tài sản và công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.

 

Ngày 17/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 582/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng về việc phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 530/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

 

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 485/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC tại địa chỉ: số 5, ngõ 1, phố Minh Đức, khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho tổ chức.

 

Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 141/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý xây dựng và đô thị các cấp”, mã số RD 84-17.

 

Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 139/QĐ-BXD về việc Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 418/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã có công văn 402/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

 

Ngày 05/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 136/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành Xây dựng”, mã số RD 70-18.

 

Ngày 03/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV).

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE