Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1268/BQLKKT-QLĐT ngày 10/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đề nghị góp ý kiến dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống, tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 175/TTr-KTM ngày 15/11/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1069/BQL-ĐT ngày 26/11/2019 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

 

Ngày 04/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1013/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu và thẩm tra nội dung 04 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Viện Kiến trúc quốc gia chủ trì thực hiện.

 

Ngày 03/12/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1740/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia.

 

Ngày 03/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định 1012/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại III

 

Ngày 02/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1011/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 27/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/HĐNTNN-CTTĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2020.

 

Ngày 27/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/HĐNTNN-CTTĐ gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2020.

 

Ngày 26/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 994/QĐ-BXD về việc công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đông Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Phú Yên.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE