Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
11/6/17 4:13 PM

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1113/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng và Thông tư ban hành Chế độ báo cáo tổng hợp ngành Xây dựng. 

Tổ biên tập Thông tư do ông Đàm Đức Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính làm Tổ trưởng; Bà Hoàng Thị Đức Hạnh, Phó phòng Thống kê Vụ Kế hoạch -Tài chính làm Tổ phó.

Các thành viên của Tổ biên tập Thông tư gồm: Ông Nguyễn Lê Đức, Phó Chánh văn phòng Cục Quản lý Hoạt động xây dựng; Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng; Ông Lê Hoàng Trung, Phó trưởng phòng Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị; Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó phòng Tài chính Vụ Kế hoạch -Tài chính; Ông Hà Trần Thái, Hàm phó phòng Tài chính Vụ Kế hoạch -Tài chính; Bà Định Thị Hồng Vân, Chuyên viên P.Thống kê Vụ Kế hoạch-Tài chính; Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp Vụ Kế hoạch-Tài chính; Ông Phạm Đức Minh, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch-Kiến trúc; Ông Trần Biên Trung, Chuyên viên phòng Cấp nước Cục Hạ tầng kỹ thuật; Ông Vũ Tiến Lực, Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng; Ông Lê Mạnh Linh, Chuyên viên phòng Thông tin Thống kê, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Bà Lương Thị Kim Loan, Chuyên viên Vụ Pháp chế; Bà Lê Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp; Bà Bùi Ngọc Lan, Chuyên viên Vụ Kinh tế Xây dựng; Ông Dương Văn Mạnh, Chuyên viên Văn phòng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Quyết định nêu rõ, Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Dự thảo Thông tư; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Tổ trưởng tổ biên tập phân công.

Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Thông tư và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ Xây dựng phân công.

Tổ biên tập tự giải thể khi Thông tư được Bộ Xây dựng ban hành.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1113/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE