Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn
6/28/18 3:08 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1548/BXD-GĐ gửi các đơn vị về việc rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng cho thấy phần lớn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp, trong đó có việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn, đáp ứng nguồn nhân lực cho việc trưng cầu giám định tư pháp xây dựng.

Tuy nhiên, qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, còn 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp theo mục tiêu của Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành theo Quyết định phê duyệt số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn, đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Danh sách các tổ chức được cồng bố gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/8/2018 (theo mẫu tại Phụ lục Văn bản này).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1548/BXD-GĐ.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1548-BXD-GD_27062018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE