Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc
7/3/18 3:04 PM

Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1598/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc với đối tác nước ngoài) về việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc.

Căn cứ văn bản số 602/TTg-CN ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra gồm đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương cùng đại diện Ủy ban nhân dân các địa phương nơi có doanh nghiệp xuất khấu cát (theo Quyết định số 646/QĐ-BXD ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Bộ Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khấu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc theo các nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát); chỉ xuất khấu các loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, có giá trị. Các doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu khi đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu các loại sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đã qua sơ chế nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về xuất khấu khoáng sản. Khối lượng và thời hạn xuất khẩu thực hiện theo đúng hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài được Đoàn kiểm tra xác nhận (có Phụ lục kèm theo). Điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc thực hiện theo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc với đối tác nước ngoài) chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc xuất khấu cát đảm bảo đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng, có nguồn gốc hợp pháp và thời hạn theo hợp đồng đã ký; định kỳ 06 tháng/lần báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện xuất khẩu theo quy định; tổ chức kiểm tra việc xuất khẩu cát của doanh nghiệp đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật, xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1598/BXD-VLXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1598-BXD-VLXD_03072018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE