Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ kính xây dựng
7/13/18 3:14 PM

Ngày 13/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1733/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ kính xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017.

Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm kính xây dựng (theo mẫu báo cáo tại Phụ lục kèm theo), báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/7/2018 theo địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1733/BXD-VLXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1733-BXD-VLXD_13072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE