Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Công nhận Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
7/24/18 1:44 PM

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1061/QĐ-BXD về việc công nhận Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (gọi tắt là Hội Cầu đường Việt Nam) là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

1. Khảo sát xây dựng công trình gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông.

4. Kiểm định xây dựng công trình giao thông.

5. Định giá xây dựng công trình.

6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HCD.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1061/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE