Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Triển khai tổng kết 5 năm Ngày Sách Việt Nam
7/27/18 4:12 PM

Ngày 26/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1841/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp Báo chí, Xuất bản, Trung tâm thông tin; Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tổng kết 5 năm Ngày Sách Việt Nam.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam theo phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng đơn vị;

2. Khen thưởng, biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam;

3. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (theo nội dung đề cương gửi kèm), báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/9/2018, đồng thời gửi kèm file điện tử báo cáo của các đơn vị theo địa chỉ Email: bqhuy_bxd@yahoo.com).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1841/BXD-TCCB.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1841-BXD-TCCB_26072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE