Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019
4/24/19 9:11 AM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 22/HĐQLQ ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam về việc xét và trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 cho các tập thể và cá nhân nữ có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Để có cơ sở đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019, Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành xét chọn, giới thiệu cá nhân nữ và tập thể nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực, đề cử xét tặng Giải thưởng năm 2019 (nếu có). Đề nghị quan tâm giới thiệu những điển hình phụ nữ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất. Việc xét chọn căn cứ vào tiêu chuẩn, thủ tục và quy trình của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (có văn bản hướng dẫn kèm theo).

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 gồm 03 bộ gốc (theo mẫu đính kèm) yêu cầu các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/6/2019 để tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 371/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_371-BXD-TCCB_23042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE