Phản hồi các kiến nghị
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1684/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc xác định chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1725/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1672/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về đơn giá nhân công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1.

 

Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1650/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng quy định trong quản lý thực hiện hợp đồng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1649/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa về việc áp dụng định mức xây dựng. 

 

Vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương có văn bản số 2661/ĐP-QLDA2 gửi Bộ Xây dựng về việc xin hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 1648/BXD-KTXD, ngày 05/7/2018 trả lời như sau: 

 

Việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng qua các giai đoạn, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 431/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 92/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang về việc hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE