Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 167/BXD-KHCN hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư Thành Long áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 166/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Bộ Xây dựng nhận công văn số GLVN/PMD/1.01/C2/CT1/MOC/1048/17 ngày 28/3/2017 của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 08/BQL ngày 7/3/2017 của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng – UBND huyện Nghĩa Hành về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 864/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 368/SCT-NL ngày 29/3/2017 của Sở Công Thương - thành phố Hải Phòng về việc tính chi phí lãi vay trong dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.  

 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 174/BXD-KHCN hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/2017/CV-IDC ngày 23/3/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 855/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 525/HUDLAND-ĐT ngày 22/3/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị) về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 172/BXD-KHCN trả lời như sau: 

 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 171/BXD-KHCN gửi Công ty CP BĐS Vinaconex (Tổng Công ty CP Vinaconex) về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 13/2017/CV-THV ngày 24/3/2017 của Công ty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 170/BXD-KHCN trả lời Công ty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View như sau: 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE