Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam áp dụng QCVN 06:2010/BXD
4/19/17 4:00 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số GLVN/PMD/1.01/C2/CT1/MOC/1048/17 ngày 28/3/2017 của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. 

Về vấn đề trên, ngày 18/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 173/BXD-KHCN trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD) và bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1. QCVN 06:2010/BXD). Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang loại N1 và bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy cho công trình Chung cư CT1 xây dựng tại khu C2 – khu đô thị Gamuda Garden, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và có ý kiến trả lời tại văn bản số 1260/PCCC&CNCH-P6 ngày 27/3/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 có giải pháp bổ sung thay thế thang bộ thoát nạn loại N1 và giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1260/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 173/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_173-BXD-KHCN_18042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE