Phản hồi các kiến nghị
 
Định mức dự toán xây dựng công trình, bả vào các kết cấu công trình
9/8/17 3:20 PM

Ngày 14/8/2017, Sở Xây dựng - tỉnh Bình Thuận có công văn số 2688/SXD-KT&VLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về định mức dự toán xây dựng công trình, bả vào các kết cấu công trình. 

Về vấn đề này, ngày 06/9/2017 Bộ Xây dựng có công văn 2087/BXD-KTXD trả lời như sau:

Đối với các mã hiệu: AK.82000 công tác bả các kết cấu; AK.82500 bả bằng bột bả JAYYNIC, ATANIC vào các kết cấu; AK.82600 bả bằng bột bả YKOLOR, SPEC, BOSS và EXPO vào các kết cấu; AK.82700 bả bằng bột bả JOTUN vào các kết cấu; AK.82800 bả bằng bột bả KOVA vào các kết cấu, trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/1/2012 của Bộ Xây dựng, thì định mức vật liệu và nhân công trong các mã hiệu trên là hao phí vật tư, nhân công cần thiết tính cho 01m2 đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và được sử dụng cho một lớp bả.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2087/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2087-BXD-KTXD_06092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE